Gyakori kérdések

AMBUMED.HU
MUNKAHELYI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS OKTATÁS
info@ambumed.hu / +36 30 712 7510

Oktatás

A felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/003875 (Becskeházi Attila E.V. / www.far.nive.hu)

ONLINE TANANYAG ÉS VIZSGA: A jelenlegi lehetőségeket felhasználva egy egyszerűbb, rugalmasabb oktatási formát tudunk ajánlani a “Kijelölt munkahelyi elsősegélynyújtók” képzésére és ismétlő oktatására. Az Ambumed.hu vállalja és tanúsítja, hogy az általa összeállított tematika alapján az internetes tananyag elsajátítását követő vizsgateszt lefedi ezen követelményeket! Az Online képzés és vizsga egyfajta alternatíva lett, melyett az elmúlt hónapokban számos cég és munkahely választott.

HAGYOMÁNYOS, TANTERMI KÉPZÉS: “A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről szóló 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) április 19-én hatályba lépő 7. §-a szerint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendeletben szereplő, a felnőttképzés kontaktóra formájában történő megszervezésének tilalmára, továbbá a felnőttképzésben a vizsgaszervezés tilalmára vonatkozó rendelkezések 2021. április 18-ig hatályosak. A hivatkozott szabályozás alapján a felnőttképzésben április 19. napjától lehetséges a képzést kontaktóra formájában megszervezni, továbbá vizsgát szervezni.

Hagyományos, tantermi képzés: A járványügyi vészhelyzet alatti kontakt képzések szigorú szabályainak betartása melletti oktatás, amennyiben a megbízó kéri, és az alábbi feltételeket biztosítani tudja! Kötelező elemei mindenki számára: létszám maximalizálás, időtartam minimalizálás, előzetes lázmérés és dokumentálás, kézfertőtlenítés, szájmaszk viselés, másfél-két méteres távolságtartás, folyamatos szellőztetési lehetőség, gyakoribb szünet, gyakorlati kontakt minimalizálása vagy mellőzése. A képző fenntartja magának a jogot, hogy a felsorolt feltételek hiányában, illetve láthatóan tüneteket mutató résztvevő esetén a helyszínen is megtagadhatja az oktatás lebonyolítását!

Miért éppen az AMBUMED.HU oktatásait válassza az Önök cége számára?

Elsősegélynyújtást oktatunk, életmentést tanítunk! Oktatásaink munkavédelmi szempontú munkahelyi elsősegély oktatások. Az egészségügyben eltöltött 25 éves sürgősségi tapasztalat, a mentőtiszti ismeretek, illetve munkavédelmi technikusi végzettség egyedi rálátást biztosít a munkahelyi balesetekre, rosszullétekre. Az elméleti előadás utáni gyakorlati lehetőséget is kihasználó munkatársai más szemmel fognak majd tekinteni a segítségre szoruló emberekre! Mindazonáltal a képzésen megszerzett ismereteket nem csak a munkahelyen, hanem a magánéletben is hasznosítani tudják. Közúti balesetek, vészhelyzetek, családtagok rosszulléte esetén alkalmazható legújabb ismeretek kapják meg. Próbálunk eloszlatni számos tévhitet, mely az elmúlt években elterjedt. Amennyiben bennünket választanak, a mentőtiszti végzettség egyfajta garanciát jelent az oktatásokon felmerülő kérdések szakmai megválaszolására! Az ONLINE KÉPZÉS tematikája mindezt egyszerűen és tartalmasan foglalja össze.

1. Mikor van szükség munkahelyi elsősegélynyújtók képzésére?

Munkahelyeket és munkáltatókat törvényi szabályozás kötelezi a tűz és munkavédelmi oktatások és képzések mellett a kiképzett elsősegélynyújtók meglétének biztosítására. A szabályozás értelmében minden munkahelyen műszakonként legalább egy-egy kiképzett elsősegélynyújtót kell kijelölni, melyek ismétlő képzésére ajánlásunk szerint évente szükség lenne. Az elsősegélynyújtóknak kötelező a tanfolyam elvégzése, ebből vizsgázniuk kell. Az oktatásról készüljön jegyzőkönyv vagy tanúsítvány. Bizonyos esetekben egy-egy munkahelyi baleset során derül ki az elsősegélynyújtó hiánya. Előzze meg a kellemetlen helyzetet, gondoskodjon időben a képzett elsősegélynyújtók meglétéről, azok rendszeres, akár ONLINE ismétlő képzéséről!

2. Miért jó, ha van kijelölt elsősegélynyújtó egy munkahelyen?

Mert az adott cég ezzel megfelel a törvényi előírásnak. Szükség esetén a mentő megérkezése előtt a kollégák segíthetnek egymásnak. Bizonyos esetékben akár életmentő beavatkozásokat is képesek végrehajtani. Bátrabban és magabiztosabban kezdenek el egy újraélesztést klinikai halál esetében. Nem utolsó sorban az oktatáson megtanultak máshol is használhatóak, akár közúti baleseteknél, vagy otthon a családban történt rosszullétek esetén is.

3. Ki kaphat tanúsítványt? Mit érdemes tudni róla?

A felnőttképzési rendszerben történő felvételünk megtörtént, nyilvántartási számot kaptunk. A hatósági nyilvántartásba vételt követően képzéseink során a résztvevők adatait feltöltjük az internetes adatszolgáltatási rendszerbe. Ezek alapján automatikus tanúsítvány generálódik, amit eljuttatunk a munkáltató részére. A képzést kérő munkahely számára saját hatáskörben céges tanúsítványt állítunk ki.

4. Hogyan tud egy munkahely megfelelni a törvényi előírásnak?

Korábban ilyen esetekben mindig az üzemorvos segítségét kérték. Manapság számos cég és vállalkozás foglalkozik a munkavédelem mellett akár az elsősegély oktatásával is. Érdemes egy erre specializálódott vállalkozást felkérni, mert ezeknek van megfelelő végzettségű oktatója és tapasztalata. Ismeretség, vagy internetes böngészés során érdemes tájékozódni, az adott munkahelynek legmegfelelőbb oktatót kiválasztani. Amennyiben egy oktatás rendben lezajlott, az oktatás kerüljön dokumentálásra. Amennyiben a dolgozók több telephelyen vannak, a központi papírok egy-egy fénymásolatait célszerű az adott telephelyeken is elhelyezni.

5. Egyedi vagy csoportos képzés a jobb?

Kisebb létszámú cégek, vagy költségkímélés címén egy-egy elsősegélynyújtó képzése kijöhet 20-30.000 forintból. Természetesen el kell gondolkodni azon is, hogy mi van akkor ha az adott elsősegélynyújtó sérül meg, illetve probléma a fluktuáció is. Célszerű tehát figyelembe venni ezeket az összetevőket, a döntésnél fontos befolyásoló tényezők legyenek! Jobban belegondolva költséghatékonyabb a csoportos oktatás, egyszerre több dolgozó is munkahelyi elsősegélynyújtó lehet. Az ONLINE KÉPZÉS remek megoldás lehet ebben az esetben!

6. Hogyan válasszon egy munkahely elsősegély oktatót?

Célszerű mentőtiszti végzettséggel rendelkező oktatót igénybe venni! Ezek főiskolai végzettsége, szakmai képzettsége az oktatáson felmerülő esetleges kérdésekre maradéktalan választ tud adni. Nincs kellemetlenebb, mikor egy felmerülő problémára vagy kérdésre az oktató nem tud válaszolni, vagy hibás, esetleg téves információval szolgál.

7. Mentőtiszt oktat az AMBUMED.HU által szervezett tanfolyamon?

Igen, jelenleg minden esetben, személyes közreműködés szerint. Amennyiben nem tudjuk vállalni az oktatást, mentőtiszti végzettségű kollégát ajánlunk!

8. Mennyibe kerül egy elsősegélynyújtó kiképzése?

Az egyik legfontosabb kérdés egy munkahely számára. Mindent figyelembe véve egy elsősegélynyújtó kiképzése egy munkahelynek kb. 20-30.000 forintjába is kerülhet. Ezek természetesen eltérhetnek az oktató cégek költségei szerint. Amennyiben csak egy-két dolgozót akar kiképezni egy munkahely, akkor ennek egy főre vetített költségei is magasabbak lehetnek. Itt kapcsolódik a képbe újra a csoportos képzés. Ilyen esetekben lehet hogy magasabb a tanfolyam ára, de az egy főre jutó képzési költség jelentősen csökken. Az egy-két elsősegélynyújtó kollégán kívül viszont lesz 10-15 fő elsősegélynyújtó. ONLINE KÉPZÉSÜNK ára is kedvező ebből a szempontból!

9. Mennyivel előre tervezzünk oktatási időpontot?

A hagyományos, tantermi képzésnél célszerű lehet akár egy hónapos átfutási idővel is számolni. Néha nem egyszerű az adott cég munkatársainak időbeosztását, munkarendjét összehangolni az oktatóval. Esetünkben a mentőtiszti beosztáshoz igazítva előre láthatóak az oktatásra fordítható szabad napok a weboldalon lévő időpontok menüpont alatt. Az ott lévő naptár naprakészen mutatja a szabad kapacitást. Nálunk az oktatások kb. 4 órát vesznek igénybe egy-egy csoport esetén. Ilyenkor lehet tervezni délelőttös vagy délutános időpontot, vagy akár napközben bármilyen beosztással. Különleges esetben több csoport esetén akár egy délelőttös és egy délutános képzés is megoldható. Az ONLINE KÉPZÉS viszont ebből a szempontból kötetlen, akár néhány nap alatt megoldható a probléma!

10. Kötelező a munkahelyen defibrillátort elhelyezni?

Nem kötelező. Amennyiben mégis vásárol az adott cég, akkor egy klinikai halál esetén a megkezdett újraélesztés sikerességének aránya nagyban megnő. Külön esetekben, ha a vásárolt defibrillátor mellé nem kapnak oktatást, vagy esetleg egy ismétlő képzést szeretnének a készülék használatával kapcsolatban, akkor ezt is szívesen vállaljuk. Ilyenkor egy “gyakorló defibrillátor” készülék használatával tudjuk imitálni az igazi készülék működését. A megvásárolt defibrillátor első szervizelése a rajta feltüntetett dátumhoz legyen igazítva! Minden utána lévő bevizsgálást a hivatalos szerviz határoz majd meg.

11. Van egy defibrillátor a cégnél és szeretnénk egy ismétlő képzést! Van rá lehetőség?

A munkahelyi elsősegély oktatás mellett a képzéseink másik fontos összetevője a defibrillátor használatának oktatása. Ez szintén csak csoportos képzésben költséghatékony. Ezeken az oktatásokon egy oktató defibrillátoros készülékkel gyakoroljuk a szükséges ismeretek megszerzését, ismétlését. Amennyiben egy ismétlő képzésben gondolkodnak, kérem tekintse meg árajánlatunk „komplex oktatásra” szóló kedvezményes konstrukcióját is! Tehát két esetben is fordulhat hozzánk bizalommal, beszerzés után közvetlenül, és ismétlő képzés esetén is!

12. Akkreditáció vagy sem? Az AMBUMED.HU oktatásai akkreditáltak?

Munkahelyi elsősegélynyújtók képzése esetén nem feltétel az akkreditáció. 2020. szeptember 1. után viszont minden képzőnek regisztrálni kell a felnőttképzési nyilvántartó rendszerbe, melynek mi már teljes mértékben eleget tettünk. A “Kijelölt munkahelyi elsősegélynyújtó” képzés, oktatás nem akkreditáció köteles, nem szakképzés, a Felnőttképzési törvény szerint “Bejelentési kötelezettséggel” elvégezhető. Felnőttképző nyilvántartási számunk: B/2020/003875

13. Miben egyedi az AMBUMED.HU ajánlata?

Fontos eleme az oktatásunknak a csoportos képzés. Az adott munkahely valamelyik telephelyen, az oda összehívott dolgozókat oktatjuk le. Néhány óra alatt akár 15-20 fő képzése is lezajlik. Árajánlatunk listaárai megtalálhatóak a weboldalunkon. Csoportos képzésekre vonatkozik, 10 vagy 16 fős csoportra értendő. Minden résztvevő egy előre nyomtatott jegyzetet kap, így jobban követhető az oktatás elméleti része. Képzésünk ONLINE változata pedig egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő.

14. Közúti elsősegély oktatás és vizsga is van az AMBUMED.HU oktatásai között?

A jogosítvány feltételéhez szabott közúti elsősegély vizsgát jelenleg Magyarországon csak a Magyar Vöröskereszt Budapest és Megyei szervezeteinek vizsgaközpontjaiban lehet megszerezni. Oktatásokat szervez többek között maga a Vöröskereszt, melynek képzéseit mi is ajánljuk! Emellett az autósiskolák, cégek, egészségügyi szakemberek is szerveznek tanfolyamokat. Jelenleg nem folytatunk sem közúti elsősegély oktatást, sem vizsgafelkészítést. <Magyar Vöröskereszt>

15. Hogyan történik az árazás, számlázás?

Árajánlatunkban található összegek mindig számla ellenében, csoportra vonatkozva, 30 napos átutalással, végösszegként, kisadózóként egyéb adóvonzat nélkül értendőek. Külön szerződés részünkről nem szükséges. A számla kitöltése az oktatás végén, az oktatás teljesítése után történik. Számlázóprogramunk az elvégzett oktatás után a megrendelő emailcímére küldi az elektronikus számlaértesítőt! Itt szükségünk van a cég nevére, címére, adószámára, számlát fogadó email címére!

16. Általunk történt egy korábbi oktatás, de elveszett a dokumentáció. Mi a teendő?

Ajánlatunk szerint az elkészült dokumentációt célszerű szkennelni, digitálisan, vagy felhőben is tárolni! Amennyiben egy cég elveszíti a korábbi jegyzőkönyvet, akkor a számlázás alapján erre különleges esetekben pótlás lehetséges, mindig az eredeti dátum és a számlán szereplő cég szerint. 2020 szeptember óta az oktatások adatait internetesen bejelentjük, ezek dokumentációját online megküldjük.

17. Mi lenne a menete egy oktatás megrendelésének?

Először is nézzen körül az interneten, és válassza ki az Önök cégének megfelelő oktatót. Amennyiben az Önök igényeinek mi vagyunk a legmegfelelőbbek (hagyományos vagy online változat), csoportos képzést szeretne és a weboldalon található árajánlatunk is megfelelő, akkor még nézzen rá az időpontok menüpontra! Tehát ha az ár / csoport / időpont megfelelő, akkor kérem vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon vagy emailben! Az ONLINE KÉPZÉS természetesen nincs naptári alkalomhoz kötve! <ÁRAJÁNLAT>

18. Tetszett egy korábbi oktatás, van lehetőség újabb képzésre is? Nagyobb létszámú csoportnak szeretnénk egy előadást, megoldható?

Tájékozódjon az aktuális árajánlatunkról a weboldalon, és amennyiben az megfelelő, akkor egyeztessünk időpontot! Oktatásainkat jelenleg éves ismétlésekkel ajánljuk. Nagyobb csoportnak történő előadást is vállalunk, ilyenkor az árajánlat kérése során jelezze ilyen irányú igényét! Természetesen ezen előadás is szervezhető munkahelyi elsősegélynyújtó képzésként!

19. Mennyi oktatást bonyolít le az AMBUMED.HU?

Vannak saját oktatásaink, és van hogy kisegítünk egyéb oktató vagy tűz-munkavédelmis cégeket. Amennyiben más cégnek dolgozunk, akkor az etikai szabályzatunk szerint kizárólag őket képviseljük. Azon oktatások adatszolgáltatási kötelezettsége őket terheli. Utóbbi hónapokban szabad időpontjaink eléggé korlátozottak, ezért oktatásainkat csak a saját szervezésű képzésekben végezzük. A jelenlegi szabad kapacitás havonta kb. 4-5 oktatásnak felel meg. Az ONLINE KÉPZÉS természetesen nincs naptári alkalomhoz kötve!

20. Idegen nyelvű oktatások?

Jelenleg az AMBUMED.HU nem szervez idegen nyelvű képzéseket. Kérésre szívesen adunk meg elérhetőségeket.

21. Mi az amit nem vállal az AMBUMED.HU?

Amit nem vállalunk: „okosban”, „számla nélkül”, „nekünk elég a papír”, „múlt heti dátummal kellene”, “olcsóbban nem lehetne?” Munkahelyi elsősegélydobozok beszerzésével jelenleg nem foglalkozunk! Defibrillátor forgalmazásával és beszerzésével jelenleg nem foglalkozunk! Ilyen készülékek beszerzésére 4-5 nagyobb viszonteladó megtalálható az interneten. Pl.: REXTRA / Defibrillatorok.hu

További információ: +36 30 7127510

Munkahelyi elsősegélynyújtás oktatása, munkahelyi elsősegély oktatás, elsősegélynyújtó tanfolyam, munkahelyi elsősegély képzés, defibrillátoros oktatás. Budapest, Vác, Szentendre, Aszód, Gödöllő, Cegléd, Dabas, Monor, Szigetszentmiklós, Dunaharaszti, Ráckeve, Érd, Törökbálint, Budaörs, Székesfehérvár, Dunaújváros Egyéb vidéki nagyvárosok és körzeteik: Hatvan, Eger, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok, Szeged, Pécs, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szombathely, Sopron, Győr, Veszprém, Tatabánya, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs.

Elsősegély oktatás - AMBUMED.HU.
Munkahelyi Elsősegélynyújtó Képzés